[ KOVALAK ]

KOVALAK

گروه شتاب دهنده کوالاک

زبان مورد نظر خود را برای ورود انتخاب کنید

English English

[ Choose a Language ]

English

شتاب‌دهنده‌ها با سرمایه‌گذاری اولیه بر روی کسب و کارهای نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه آموزش‌های لازم و خدماتی در مسیر ارزش آفرینی سریعتر و برای کسب موفقیت بهتر را خواهند داد. هُلدینگ کوالاک با تحلیل های دقیق کسب و کار شما را به قله موفقیت می رساند